Disclaimer

Algemene bepalingen

Het loutere feit dat u deze website gebruikt, houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Realist behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. U raadpleegt dan ook best deze voorwaarden op regelmatige basis om zich in kennis te stellen van eventuele wijzigingen.

De website van Qalibrate Bvba, met maatschappelijke zetel te Eikendreef 10, 3500 Hasselt, BTW BE0473.591.018, RPR Hasselt, (hierna 'Realist') biedt u de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online te bestellen. Aankopen zijn op dit ogenblik niet mogelijk. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die door u geplaatst wordt. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Realist moet u deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee u instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de gebruiker worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Realist aanvaard zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de gebruiker te dragen taksen of belastingen. 

Aanbod

Ondanks het feit dat de website www.realist.be met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Realist - Qalibrate Bvba niet. Realist - Qalibrate Bvba is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Realist - Qalibrate Bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Online aankopen

Realest – Qalibrate Cvba biedt diverse vastgoed expertises aan.
Alle expertises zijn betalend. Actueel zijn er geen betalende online services op www.realist.be 

Herroepingsrecht

U erkent dat het herroepingsrecht op het downloaden van eventueel betalende online content van Realist - Qalibrate Bvba niet van toepassing is en gaat bijgevolg akkoord dat hij het herroepingsrecht verliest (cfr. boeken VI en XIV van het Wetboek van Economisch Recht  art. VI.47 en volgende WER en art.VI.53).

Klantendienst

De klantendienst van Realist - Qalibrate Bvba is bereikbaar op het telefoonnummer 0800 64 800, of via e-mail op info@realist.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Realist - Qalibrate Bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: administratieve- en marketing (bijvoorbeeld om informatie over onze diensten of producten persoonlijk op u af te stemmen, of om u relevante e-mails, nieuwsbrieven of post te sturen) of voor onderzoek. Deze gegevens kunnen Realest – Immochecker Cvba tevens toelaten om op regelmatige wijze interessante aanbiedingen aan u te richten. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Immochecker via info@realist.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Immochecker via info@realist.be.

Indien u van ons in de toekomst geen e-mail wenst te ontvangen, laat ons dit dan weten d.m.v. een e-mail naar info@realist.be . In dit verband informeren we u over de 'Robinson List', een bestand dat alle personen die de wens hebben uitgedrukt geen gepersonaliseerde mailings meer te ontvangen, groepeert. Deze lijst is een initiatief van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV). De 'Robinson List' is enkel geldig voor mailings op naam. De gegevens van de ingeschreven personen worden opgespoord en verwijderd uit de mailingbestanden. U kan hiervoor terecht op het gratis nummer : 0800 91 886 of op www.robinsonlist.be

U bent desgevallend zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw logingegevens en het gebruik van uw paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Immochecker heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Realest – Qalibrate Bvba houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@realist.be

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Realist - Qalibrate Bvba om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Bewijs

De gebruiker aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).