Bijstand bij oplevering

Wat houdt de dienst bijstand bij oplevering precies in?

Bij de aankoop van een huis kan u als leek in vastgoed beroep doen op deze dienst. Onze vastgoedexpert komt tijdens de voorlopige oplevering ter plaatse om uw belangen als koper te verdedigen. Onze expert zal u ontlasten van onderstaande taken:

 • Visuele inspecties en opmetingen ter plaatse
 • Praktische test van aanwezige installaties en apparatuur
 • Rechtstreekse verdediging van uw belangen als koper tijdens de voorlopige oplevering
 • Nazicht en duiding van de aanwezige keuringsverslagen en certificaten

Wanneer moet u een expert raadplegen voor bijstand bij oplevering?

 • Wanneer u als koper zeker wil zijn dat het pand geld waard is
 • Wanneer u als koper vragen of opmerkingen heeft over de aankoop van het pand

Wat levert het op?

 • Bijstand gedurende de volledige duur van de voorlopige oplevering (gemiddeld 1,5 uur)
 • Nazicht van alle opgeleverde privatieve delen conform de normen van het WTCB
 • Controle van maten op basis van plannen architect (indien de plannen zijn)
 • Behartiging van uw belang als koper t.o.v. de projectontwikkelaar tijdens de oplevering
 • Voorstellen van oplossing in geval van gebreken en onvolkomenheden
 • Advies inzake onderhoud en verdere afwerking
 • Rapportage van de voorlopige oplevering

Prijs en opties

Als oppervlakte geldt het aantal m² vastgesteld door onze vastgoedexpert. Indien de bouwplannen van de architect aanwezig zijn krijgt u €25 korting.

Oppervlakte Prijs
Tot 150m² €345
151m² tot 255m² €455
256m² tot 355m² €555
Groter dan 355m² Prijs op aanvraag
Opties Prijs
+ Waardebepaling €185
+ Keuring riolering €185
+ Opmaak plannen en plattegrond
meetstaat (alle oppervlaktes van vloeren,
muren, plafonds en volumes per ruimte)
€255

Bijstand bij oplevering aanvragen?

Wil u graag bijstand bij de (voorlopige) oplevering van uw pand? Dien dan nu uw online aanvraag in of bel ons even op +32 800 62 889 

Online aanvragen