Keuring brandstoftank

Wat is een energiekeuring?

Bij deze keuring controleert onze vastgoedexpert de staat van uw brandstoftank om kans op lekken en bodemverontreiniging tot een minimum te herleiden. Deze keuring is wettelijk verplicht voor zowel bovengrondse als ondergrondse tanks en moet op regelmatige basis uitgevoerd worden. Na de keuring stelt onze expert een conformiteitsattest op en krijgt uw tank de groene dop of het groene label toegewezen.

Wat gebeurt er precies tijdens de keuring?

  • Controle op aanwezigheid van water en slib
  • Controle van de werking van de overvulbeveiliging
  • Controle van het lekdetectiesysteem (indien aanwezig)
  • Dichtheidsproef via ultrasoon test op ondergrondse stalen tanks
  • Afleveren van het label (groene dop)
  • Afleveren van het conformiteitsattest

Wanneer moet deze keuring plaatsvinden?

Particuliere tanks Keuringstermijn
Particuliere tanks Keuringstermijn
Ondergrondse tank (<5000L) Elke 5 jaar
Ondergrondse tank (≧5000L) Elke 2 jaar
Bovengrondse tank (<5000L) Enkel bij ingebruikname
Bovengrondse tank (≧5000L) Elke 3 jaar
Professionele tanks Keuringstermijn
Bel ons voor meer info  

Wat levert het op?

Wettelijk keuringsverslag dat inzicht geeft in de kwaliteit van uw brandstoftank


Prijs

Type vastgoed Prijs
Type vastgoed Prijs
Alle vastgoedtypes €175

 

Keuring brandstoftank aanvragen?

Wil u graag een keuring van de brandstoftank laten uitvoeren? Dien dan nu uw online aanvraag in of bel ons even op +32 800 62 889 

Online aanvragen