Keuring riolering

Wat houdt een keuring van de riolering precies in?

Bij deze keuring controleert onze vastgoedexpert al uw leidingen voor afvoer van regen- en afvalwater tot aan de aansluiting op de openbare riolering. Deze keuring is wettelijk verplicht voor alle nieuwbouwwoningen en uitbreidingen met een klassieke dakbedekking en moet op regelmatige basis worden uitgevoerd. Deze keuring is niet verplicht voor woningen met een rieten dak. Een keuring van de riolering minimaliseert het risico op overstroming én verbetert de waterhuishouding voor zowel mens als milieu. Na afloop van de keuring ontvangt u van onze vastgoedexpert een keuringsattest.

Wat gebeurt er precies tijdens de keuring?

  • Controle van afwatering van woning en aanhorigheden
  • Controle van de scheiding van regenwater (RWA) en afvalwater (DWA)
  • Controle op gescheiden opslag, buffering en afvoer van het water
  • Rookproef of ultrasoon test in geval van foutieve aansluitingen
  • Afleveren van het keuringsattest of herkeuring

Wanneer moet deze keuring plaatsvinden?

Deze keuring moet verplicht plaatsvinden wanneer uw waterafvoersysteem volledig aangelegd is, nog voordat deze aangesloten wordt op de openbare waterleiding of openbare riolering. Of wanneer er een gescheiden riolering aangelegd werd op het openbaar domein (in uw straat) waarop u verplicht bent aan te sluiten.

Wat levert het op?

Wettelijk keuringsverslag dat inzicht geeft in de kwaliteit van de waterleiding of privé riolering en zodoende de toelating om af te koppelen aan de openbare riolering.


Prijs

Type vastgoed Prijs
Type vastgoed Prijs
Alle vastgoedtypes €185

Keuring riolering aanvragen?

Wil u graag een keuring van de riolering laten uitvoeren? Dien dan nu uw online aanvraag in of bel ons even op +32 800 62 889 

Online aanvragen